Öğretim elemanı ilanları için YÖK kadroları ne zaman dağıtır?

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversiteler için belirlenen 4000 atama izni üniversitelere dağıtılmadıkça ilanlar yayımlanamaz !

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesinde;

"78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre kullanma izni verilen kadrolar Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde yayınlanmak üzere rektörlükçe Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren onbeş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm çerçevesinde, devlet ve vakıf üniversitelerine alınacak tüm öğretim üyesi harici öğretim elemanı (öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı) kadroları Yükseköğretim Kurulu web sayfasında yer alan "AKADEMİK KADRO İLANLARI" sayfasında ilan ediliyor.

Bugün itibarıyla yayımlanan ilanlara baktığımızda, kadroların çoğunluğunun vakıf üniversitelerine ait olduğunu görüyoruz.

ATAMA İZİNLERİ DAĞITILMADAN İLANA ÇIKMAK ZOR !

Bilindiği üzere, devlet üniversitelerine alınacak öğretim üyesi harici öğretim elemanı kadrolarının sayısı her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenmektedir. 2017 yılı için devlet üniversitelerine alınacak öğretim elemanı sayısı cari yıl bütçe kanununda 4000 olarak belirlenmiştir.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve boş öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, bütçe kanununda belirtilen atama izni Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alındıktan sonra YÖK tarafından 112 devlet üniversitesine dağıtılmadan, yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman ilanına çıkmaları mümkün değildir.

Diğer taraftan, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ek 1 inci maddesine göre, 4000 kadronun en fazla yüzde yirmisi, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilecektir. Yani, 4000 kadronun en fazla 800 adedi "İhtisaslaştırılmış ÖYP" olarak adlandırdığımız mülakatla Araştırma Görevlisi alımlarında kullanılacaktır.

Geriye kalan 3200 kadro ise üniversitelerin diğer öğretim elemanı ihtiyaçları çerçevesinde 2017 yılının sonuna kadar ilan edilebilecektir.

KADRO DAĞITIMI YAPILMADAN İLAN OLUR MU ?

Yukarıda zikrettiğimiz hususa ilave olarak, kadro dağıtımı yapılmadan kadro ilan eden/edecek devlet üniversiteleri 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri gereği, 2016 yılı içerisinde ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar kadro ilan edebilmektedir.

Örneğin, İstanbul Üniversitesinden 2016 yılı içerisinde 50 araştırma görevlisinin istifa, nakil, emeklilik, eğitimin tamamlanması gibi durumlar sebebiyle kadroları boşaltmaları halinde, ilgili üniversite 2017 yılı içerisinde 50 kadroya (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman) atama yapabilir.

Ayrıca, bunun için YÖK tarafından kadro dağıtımının yapılmasının beklenmesine gerek yoktur.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI BÜTÇE KANUNA TABİ DEĞİL !

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Öğretim üyeleri hariç, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde yer alan boş öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya yükseköğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir." denilmektedir.

Bu maddeden anlaşılacağı üzere, öğretim üyesi kadrolarına (profesör, doçent ve yardımcı doçent) üniversitelerin sınırsız atama yapma hakları bulunmaktadır.

Ancak, yine ilgili maddenin 4 üncü fıkrası çerçevesinde, öğretim üyesi kadrolarına da atama yapabilmek için Yükseköğretim Kurulunun iznini almak gerekmektedir. Her ne olursa olsun, YÖK'ten izin alınmamış bir kadroya üniversiteler ilana çıkamaz ve atama yapamaz.

ÖĞRETİM ELEMANI İLANLARI İÇİN YÖK KADROLARI NE ZAMAN DAĞITIR ?

Bu süreç her yıl değişmekle birlikte Mart veya Nisan ayı içerisinde genellikle dağıtım yapılmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından kadro dağıtımı yapıldıktan sonra 2017 yılının sonuna kadar üniversiteler ihtiyaçları çerçevesinde farklı veya aynı tarihlerde ilana çıkabilmektedir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.