Türkiye'de Yükseköğretim sayısı nedir?

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye´nin beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürebilmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek yenilik ve başarılar, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının ve sosyo-ekonomik gelişmesinin de anahtarıdır." dedi.

Bakan Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi´nde (HKÜ) düzenlenen doktora tevcih töreninde yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım´a tevdi edilecek fahri doktora ünvanı ve akademik personeli almış oldukları ödül dolayısıyla tebrik etti.

Eğitimin Türkiye´nin bilgi ekonomisine geçişi, demokrasinin gelişmesi için de olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye´nin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nicelikli insan kaynağıyla mümkün olduğunu belirtti.

Halk kütüphaneleri cep telefonlarına taşınacak

Bakanlık, herkesin her yerden bilgiye erişimini sağlamak amacıyla halk kütüphanelerini "mobil uygulama" üzerinden cep telefonlarına taşıyacak yeni bir projeyi hayata geçirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği"ne halk kütüphaneleri de katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla bu yıl kütüphanecilik alanında birçok yeni ve farklı proje hayata geçirilecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, özellikle okuma yazma bilmeyen yaşlıların büyük ilgi gösterdiği Okuryazarlık Seferberliği'ne Türkiye genelindeki bin 150 halk kütüphanesi üzerinden de destek verilecek.

AGÜ doktora öğrencisine Araştırma Teşvik Ödülü

TÜRKİYE Kimyagerler Derneği tarafından doktora öğrencilerine yönelik verilen "Araştırma Teşvik Ödülü"nü bu yıl Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet Özdemir aldı.

TÜRKİYE Kimyagerler Derneği tarafından doktora öğrencilerine yönelik verilen "Araştırma Teşvik Ödülü"nü bu yıl Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet Özdemir aldı.

Mehmet Özdemir, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Usta'nın danışmanlığında moleküler mühendislik ve organik kimya alanlarında yapmış olduğu başarılı bilimsel çalışmalar nedeniyle bu yıl ödülü almaya hak kazanan 5 öğrenci arasında yer aldı.

Derse özel yayın organı kurdu

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özarslan, öğrencilerinin, "Yazma Yol ve Usulleri: Hayali Kurgu Yazarlığı" dersinde yazdıkları şiir, öykü ve denemeleri, "Açık Pencere" dergisinde yayımlıyor.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Özarslan, Gazetecilik bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinin "Yazma Yol ve Usulleri: Hayali Kurgu Yazarlığı" dersinde yazdıklarını "Açık Pencere" dergisinde yayımlatıyor.

Özarslan öncülüğünde kurulan derse özel dergi Açık Pencere, 4'üncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin şiir, öykü ve denemelerine de yer vererek, mesleğe adım atmadan önce yazma yeteneklerini geliştirmelerine imkan sunuyor.

2018 Sonbahar Dönemi TUS Kontenjanları Açıklandı mı?

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 12/1 maddesi gereğince; 2018 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere ekte yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 6 Nisan 2018 cuma günü mesai bitimine kadar tus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

2018 DUS Kontenjanları Açıklandı mı?

26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği"nin 12/1 maddesi gereğince; 2018 Dönemi Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjan talepleri alınacaktır. Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere ekte yer alan formdaki bilgilerin eksiksiz yanıtlanması ve doldurulan formların en geç 6 Nisan 2018 cuma günü mesai bitimine kadar dus.yokper@yok.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Detaylar için tıklayınız

Bölgesel alanda kalkınma amaçlı üniversiteler hangileri?

Bakan Yılmaz: Yükseköğretimde yatay büyümeyi sağladık. Önümüzdeki dönemde amacımız dikey büyüme. Nitelik, kalite artırma çalışmalarına devam ediyoruz.

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yükseköğretimde yatay büyümeyi sağladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde amacımız dikey büyüme. Nitelik, kalite artırma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

Ege Üniversitesini (EÜ) ziyaret eden Bakan Yılmaz, senato toplantısına katıldı.

Yılmaz yükseköğretimde okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 42'ye çıkardıklarına işaret ederek, kız çocuklarındaki okullaşma oranının da arttığına değindi.

Profesörün açtığı davada bilirkişi, juri raporunu da değerlendirebilir mi?

Profesörlük kadrosu için yapılan atamanın iptali için açılan davada Mahkemece görevlendirilen bilirkişi jürinin raporlarını değerlendirebilir mi?

Danıştay, profesörlük kadrosu için yapılan atamanın iptali istemiyle açılan davada, kadroya başvuran adayların akademik yeterliklerinin teknik tespitinin yapılacağı bilirkişi raporunda; adayların bilimsel çalışmaları ve akademik geçmişlerinin bilimsel değerlendirmesinin yapılması gerektiğine, buna karşın adaylara ilişkin jüri raporlarındaki değerlendirmelere yer verilerek jüri raporlarının teknik değerlendirmesinin yapılamayacağına karar verdi.

Tıp eğitiminde intörnlük çalıştayı sonuç raporu yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından, Tıp Fakültelerindeki intörnlük eğitimin görüşülmesi amacıyla düzenlenen bu çalıştay öncesinde, çalıştay içeriğinin, programının, katılımcıların ve ana hedeflerin belirlenmesi amacıyla bazı ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Uzman tabiplerin kura başvuru tarihleri belli oldu

Sağlık Bakanlığı, uzman tabiplerin kura başvuru tarihlerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 22/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 80. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na alınacaklardır.

STS takvimi belirlendi

YÖK, yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için yapılan 2018 STS'nin takvimini belirledi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomaları denkliği için yapılan 2018 Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) takvimi belirlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2018 STS'de tüm mühendislik alanları ile fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi, hukuk, Türkçe/Türk dili ve edebiyatı alanlarında sınav yapılacak.

20 Mayıs'ta gerçekleşecek STS'ye, "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" internet adresinden, 20-30 Mart tarihlerinde başvuru yapılabilecek.

Sınavın giriş belgeleri ise 14-19 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Sınav sonuçlarına 21-27 Haziran'da itiraz edilebilecek, 4 Temmuz'da ise sınav sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçları adaylara duyurulacak.

3 üniversiteye tıp fakültesi kurma izni verildi

Bakanlar Kurulu, Atılım Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitelerine tıp fakültesi kurma izni verdi.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARLAR

2018/11351 İstanbul İlinde Bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunun Merkezinin İzmir'e Taşınması ve Adının İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2018/11352 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2018/11352

Bazı yükseköğretim kurulularına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazılan üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

5/2/2018 TARİHLİ VE 2018/11352 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Hem öğretmen hem avukat

EDİRNE'de Trakya Birlik İlkokulu'nda sınıf öğretmeliği yapan Metin Küçükgüven, bir gün öğrencilere ders anlatırken, diğer gün cübbesini giyerek Edirne Adliyesi'nde avukatlık yapıyor.

EDİRNE'de Trakya Birlik İlkokulu'nda sınıf öğretmeliği yapan Metin Küçükgüven, bir gün öğrencilere ders anlatırken, diğer gün cübbesini giyerek Edirne Adliyesi'nde avukatlık yapıyor. Hayalindeki iki mesleği de yapmanın kendisine büyük bir keyif verdiğini söyleyen Küçükgüven, "İnsanlara hem avukat hem de öğretmen olduğumu söylediğimde ilginç geliyor ve nasıl ikisini birden yürüttüğümü soruyorlar. Duruşma saatlerini ben okuldaki mesai saatlerime göre ayarlayıp giriyorum" dedi.

Öğretmenler için sınavsız tezsiz yüksek lisans yapma şartları nelerdir?

Sakarya Üniversitesi ile İLKSAN arasında, öğretmenlere üniversitenin uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans puan ortalamasına göre sınavsız ve indirimli kayıt olabilme imkanı sunan protokol imzalandı.

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)

ile Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arasında, öğretmenlere üniversitenin uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarına, lisans puan ortalamasına göre sınavsız ve indirimli kayıt olabilme imkanı veren protokol imzalandı.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kurum üyesi öğretmen ve eğitimcilerden gelen uzaktan yüksek lisans eğitimi talepleri doğrultusunda, çeşitli üniversitelerle görüşmeler yaptıklarını aktardı.

ÜAK'tan geçici doçentlik belgesi hakkında açıklama

DUYURU
(12 Mart 2018)
2017 Aralık Dönemi

Doçentlik Sınavına Sözlü Aşamasından Başvuran Adaylara 7100 Sayılı Kanun Kapsamında Geçici Doçentlik Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

23 Ocak 2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Doçentlik başvuruları başlıklı 4. Maddesinde yer alan;

Sponsorlu bağlantılar

İçeriği paylaş