YÖKDİL Sınavı yabancı dil tazminatı ödemesinde kullanılabilir mi?

Soru

Merhaba kolay gelsin. YÖKDİL sınavından alınan yüksek puanlara yabancı dil tazminatı ödenecek mi? YDS ile aynı deniliyor bu aynılık sadece akademik alanda mı olacak? KİT personeliyim ve tazminat için sınava girmeyi düşünüyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

Kamu personelinin yabancı dil tazminatı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesine göre ödenmektedir. Bu maddede "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir.

Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." hükmü bulunmaktadır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin aynı maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele, tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar düzenlenmektir. Bu Yönetmelik YDS'yi düzenlemektedir.

Diğer taraftan, haberimizde de belirttiğimiz gibi, mevcut YDS'nin yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL SINAVI) süreci YÖK tarafından başlatılmıştır.

Bu sınava başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar katılabilmektedir.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı son olarak aldığı Kararda YÖKDİL sınavı sonuçlarının YDS gibi;

-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Çevirici)

-Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için üniversitelere yapılan başvurularda,

-Doçentlik sınavına başvurularda,

-Yabancı dille eğitim yapılan üniversitelerde aranan dil kriterlerinde,

konularında dikkate alınacağını belirtmiştir.

Sonuç olarak,

1)Kamu personelinin yabancı dil tazminatının yalnızca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarına göre ödenebileceği değerlendirilmektedir.

2)Lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavları gibi akademik alana özgü olarak düzenlenen ve 375 sayılı KHK'nin 2. maddesine dayanılarak gerçekleştirilmeyen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sonuçlarına göre kamu personeline yabancı dil tazminatı ödenmesinin ise mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar